Shop

  • Baterija: 1×18 V, 5.0 Ah
  • Brzi punjač
  • Mogućnost rada s jednim punjenjem: 75 min
  • Duljina noža: 550 mm
  • Masa: 3,4 kg