Shop

  • Rezač od tvrdog metala 4 s punom glavom (laserski zavaren) za maksimalni vijek trajanja
  • Otporan na udar armature – Idealan za bušenje rupa u armiranom betonu.
  • Dizajniran da bude otporan na lomljenje pri udaru armature
  • Potpuna karbidna pilot značajka za brzo pokretanje i točnije pozicioniranje rupa.